VÍDEOS

CREIXEMENT (VC)

TESTIMONIS, REFLEXIONS, APRENENTATGES ...

VC 1

KIDS MEET A 101 YEARS OLD

VC 2

DECREIXEMENT

VC 3

ERIZOS

VC 4

EL PEZ KOI

VC 5

ARISTÒTELES

VC 6

KOLAM

Vídeo realitzat per la primera comissió d'alumnes (2013) on la formadora Maika Viñas els dóna indicacions sobre la postura corporal idònia en començar una relaxació