Un moment d'interioritat

Una breu introducció

En aquest web trobaràs els recursos (aportats per alumnes i docents) que et poden ajudar a omplir de contingut aquests moments del dia que ens volem regalar per créixer com a persones i crear un millor clima per conviure a l'escola.

Hi pots trobar els següents recursos (amb el corresponent codi en forma de lletra i número):

  • (V) Meditacions guiades en format vídeo. Del V1 al V10.

  • (A) Meditacions guiades en format àudio. Del A1 al A20

  • (VC) Vídeos de creixement ( Educació emocional). Del VC1 al VC6.

  • (C) Curtmetratges (per treballar valors i competències socials). Del C1 al C36

  • 3 videocontes.

Els pots combinar de diferents maneres en una sessió en funció de l'objectiu, el nivell i la durada desitjada. El site està pensat, també, per ser emprat de forma autònoma pels alumnes, famílies i docents.

Recorda que en qualsevol activitat has de tenir present l'estructura IES (Introducció, Exercici, Sortida)

Introducció:

Abans de realitzar un exercici de relaxació és molt important introduir-nos de manera lenta a la tasca. S'ha de fer poc a poc. Hem de donar temps a la ment i al cos per adaptar-se al canvi de consciència al qual l'anem a "sotmetre". Recordem que passarem a produir ones cerebrals molt més lentes de les habituals. Hem d'adoptar una actitud de confiança i amabilitat envers un mateix, abandonar els tons d'autoexigència i rigidesa.

Adoptar una postura còmoda, amb l'esquena recta però no rígida, els peus recolzats a terra, fixar la mirada en un punt lleugerament situat a sota de l'horitzontal dels nostres ulls i realitzar dues o tres respiracions profundes.

Exercici (àudio o vídeo): Exercici seleccionat

Sortida: Després de realitzar un exercici de relaxació s'ha de fer poc a poc i donar temps a la nostra ment i al nostre cos per sortir de l'exercici d'una forma amable, tornant a posar atenció en la respiració

Es considera fonamental la reflexió individual i de grup sobre les pràctiques que se'n facin. Així mateix, resulta molt profitós desenvolupar algunes activitats expressives que permetin a l'alumne connectar amb les seves àrees més íntimes i sàpiga portar-les a la seva consciència.