El curs 2011-2012 decidim portar a terme dues proves pilot per tal de valorar les bondats del projecte i actuar amb previsió davant les possibles dificultats. Una amb alumnat de 4t ESO i professorat del mateix nivell de  la matèria de Ciències Socials i l' altra amb alumnat de 2n d'ESO i 1r de Batxillerat a l'àrea d'Educació Física conduïda per la Maika Viñas experta en ioga Kundalini i escola.


        Bases de la prova pilot de 4t d'ESO

 • Els docents participants han d'haver fet el curs TREVA i ser representatius de les diferents realitats del claustre. Atenent a aquestes premisses els/les encarregats són: Agnès Boixader, Marina Fernàndez i Jordi Grau.
 • L'activitat i tot el que es demana a l'alumnat és sempre de caràcter voluntari. Partim d'un pacte inicial de respecte mutu. No cal fer l'activitat però és imprescindible permetre als altres fer-la. La seqüència de les sessions serà: 4 respiracions profundes ( fixant-nos en la inspiració i l'espiració), A la 3a o 4a tanquem els ulls. Fem una autoobservació i iniciem l'exercici de relaxació. Fem 3 respiracions per a la sortida.
 • És important explicar als alumnes, en la primera sessió, perquè fem aquestes activitats d'interioritat. Això comporta, per una banda, explicar-los que participen d'aquesta prova pilot i, per l'altra, argumentar científicament els beneficis des del punt de vista de rendiment acadèmic, de salut física i de clima col·lectiu. Aquesta tècnica ens ajudarà a l'aprenentatge dels continguts de l'àrea, però també comporta un aprenentatge que podrà ésser per a tota la vida.

 • Realitzem 10 sessions amb l'alumnat. Una per setmana des de Pasqua fins a final de curs.

 • Estem molt atents al feedback que podem rebre de l'alumnat per valorar la prova pilot. Ho fem a partir de:

  • L'observació de les sessions.
  • La conversa amb l'alumnat.
  • El “bloc d'interioritat” on els alumnes podran, lliurement, escriure les impressions vitals de cada sessió.
  • El qüestionari per a l'alumnat que ens ha lliurat el Dr Lluís López i que se'ls passa després de la darrera sessió.

 • Tenim a l'abast abundant material per a trobar diferents exercicis per fer i que serveixin com a relaxació. Alguns d'aquests exercicis poden ser: escàner corporal des dels peus al cap (també el cor) sense intentar canviar res, deixar anar allò que no m'agrada, escoltar sons interiors, escoltar sons exteriors, sentir la gravetat reposar en la terra (ex del vídeo), visualitzar un espai natural on m'agradaria estar, intentar no pensar en res, fixar l'atenció en un objecte concret de l'entorn, observar la nostra corporalitat (ex: observar el sabor de la llengua), fer una respiració conscient amb una imatge mental com per exemple les onades del mar, visualitzar un fracàs personal i imaginar-se a un mateix en aquella situació o similar però de la manera en què t'hauria agradat sentir-te i actuar... En el llibre del Lluís López hi ha moltes altres activitats (més detallades) del programa TREVA.
   
 • Aquesta prova pilot té la missió d'actuar com a punta de llança d'un projecte que ha d'arribar a tot el claustre. Les conclusions que se n'extreuen, s'expliquen al claustre a final de curs i han de servir per motivar i donar seguretat. Per aquest motiu es fa una altra reunió el mes de juny abans del claustre on es presenta la iniciativa.


 • Acordem que una bona estratègia per implicar-los és demanar propostes de música a l'alumnat.


 • Acordem començar les sessions puntualment. Els/les alumnes que arribin tard es quedaran fora esperant que acabi l'exercici.

 • El calendari d'intervenció és: 
                4A, 4B i 4D: 13, 20 i 27 d'abril / 4,11,18 i 25 de maig/ 1,8 i 15 de juny a les 8:00 del matí
             4C: 10,17 i 24 d'abril / 8,15,22 i 29 de maig / 5, 12 i 19 de juny a les 15:00 de la tarda.

Resultats a partir del qüestionari a l'alumnat:
                                                                                            Instrument el·laborat pel Dr lluís López responsable del grup TREVA


Nota: Al final d'aquest pàgina pots trobar les 10 sessions que es van programar per a la prova pilot del curs 2011-2012.


Bases de la prova pilot de 2n d'ESO i 1r de Batxillerat


 

La prova consisteix en 4 sessions de Ioga Kundalini (d'aproximadament 1.5 hores) als 4 grups de 2n d'ESO i als 3 grups de 1r de Batxillerat, durant l'horari d'Educació Física.

Per tal de determinar la millor manera d'arribar als adolescents mitjançant el ioga, es plantegen les 4 sessions de manera molt diferents:

1a sessió: Es treballa per millorar la força del cos i per augmentar la capacitat de concentració. Es dirigeix la classe de la mateixa manera que es fa en una classe d'adults, reduint una mica els temps dels exercicis.

2a sessió: Es treballa el Sistema Immunitari. Es dirigeix la classe de la mateixa manera que es fa en una classe d'adults, però la música que acompanya els exercicis no és la típica del ioga, sinó aquella que agrada els adolescents.

3a sessió: Es treballa la flexibilitat, la coordinació entre els hemisferis cerebrals, l'equilibri i la capacitat d'escoltar. Tot dirigit igual que en una classe per nens, amb música infantil, d'adolescents i de ioga.

4a sessió: Es fa una classe completament diferent, on es faciliten diferents exercicis per fer a casa, per tal d'evitar o alleujar els típics dolors que han manifestat que pateixen: mal d'esquena, mal de cap, dormir malament, dificultat per relaxar-se i mal de cames, malucs i engonals.

Les sessions, tot i ser cada una diferents, es troben estructurades de la mateixa manera:

-Escalfaments

-Kriya (o sessió de ioga)

-Relaxació

-Meditació


Abans d'iniciar la prova i just després de cada sessió, es passa als alumnes unes enquestes per tal de poder treure conclusions de l'efectivitat de la tècnica, i per intentar fer analitzar als alumnes el que havien fet durant la classe i intentar valorar, a nivell individual, els beneficis obtinguts. Les preguntes eren del tipus: "¿Què és el que t'ha agradat més /menys de la sessió d'avui?", "¿Què és el que t'ha costat més /menys de la sessió d'avui?", "¿Com t'has sentit durant la classe d'avui?", "¿Com et sents després de la classe?".

Tot i que les sessions de ioga són obligatòries per a tots els alumnes, respondre els qüestionaris es dóna com una activitat totalment voluntària.

Resum dels resultats a partir dels qüestionaris a l'alumnat:

• El 75% dels alumnes que han contestat els qüestionaris han valorat l'experiència com a positiva.

• Aproximadament la meitat dels alumnes que han participat en el projecte han manifestat ganes de seguir practicant ioga.

• El 25% dels alumnes enquestats han notat un augment de flexibilitat i que els fa menys mal l'esquena (els alumnes que només han rebut 2 classes són els que menys han notat aquests beneficis).

• El 25% dels alumnes que han contestat les enquestes asseguren que es troben més tranquils i relaxats.

• El 22 % dels alumnes que han participat en la prova han contestat que després de les sessions de ioga s'irriten amb menys facilitat.

• El 33% dels alumnes enquestats asseguren que després de les classes de ioga dormen millor.

• El 28% dels alumnes enquestats han contestat que des que fan ioga no tenen tan mal de cap.

• El 39% dels alumnes que han contestat els qüestionaris han manifestat que el que més els ha agradat de les sessions de ioga ha estat la relaxació.

Alguns comentaris dels alumnes en el Qüestionari Final:

" M'han semblat molt divertides i a l'hora útils. També m'han sorprès perquè pensava que el ioga era molt limitat i avorrit. Però amb aquestes classes he descobert que era molt extens, diferent i emocionant". (2n d'ESO)

"Sí, m'ha agradat i la veritat és que sento curiositat per saber-ne més coses Les només 4 sessions a l'escola se m'han fet curtes". (2n d'ESO)

"No m'agradaria seguir fent ioga, perquè no tinc cap interès pel ioga, tot i que relaxa molt". (2n d'ESO)

"De vegades m'he sentit trist, perquè no havíem pogut fer futbol". (2n d'ESO)

"M'han agradat molt, m'han ajudat a relaxar-me durant l'estona que fèiem ja que estem tot el dia d'exàmens. M'agradaria que cada dia en féssim". (1r de Batxillerat)

"No em faria res seguir-ne fent a l'escola, però al meu temps lliure no".(1r de Batxillerat)

Per motius de calendari no tots els alumnes han pogut rebre les 4 sessions. En la següent taula queda especificat quines classes han rebut cada grup:


PRIMERA SETMANA: DEL 9 D'ABRIL AL 15 D'ABRIL

Hora d'inici

Dilluns 9 d'Abril

Dimarts 10 d'Abril

Dimecres 10 d'Abril

Dijous 10 d'Abril

8:00

FESTIU1r Batx. A

Surya Kriya

11:30

2n ESO C

Surya Kriya

2n ESO A

Surya Kriya

2n ESO D

Surya Kriya

12:301r Batx. C

Surya Kriya

SEGONA SETMANA: DEL 16 D'ABRIL AL 22 D'ABRIL

Hora d'inici

Dilluns 16 d'Abril

Dimarts 17 d'Abril

Dimecres 18 d'Abril

Dijous 19 d'Abril

8:00
1r Batx. A

Sistema Immunitari

9:00

2n ESO B

Sistema Immunitari
11:30


2n ESO C

Sistema Immunitari

2n ESO A

Sistema Immunitari

2n ESO D

Sistema Immunitari

12:30

1r Batx. B

Surya Kriya1r Batx. C

Sistema Immunitari

TERCERA SETMANA: DEL 23 D'ABRIL AL 29 D'ABRIL

Hora d'inici

Dilluns 23 d'Abril

Dimarts 24 d'Abril

Dimecres 25 d'Abril

Dijous 26 d'Abril

8:00
1r Batx. A

Kriya per nens

9:00

2n ESO B

Kriya per nens
11:30


2n ESO C

Kriya per nens

2n ESO A

Kriya per nens

2n ESO D + 1r Batx. C*

Kriya per nens

12:30

1r Batx. B

Kriya per nens
QUARTA SETMANA: DEL 30 D'ABRIL AL 6 DE MAIG

Hora d'inici

Dilluns 30 d'Abril

Dimarts 1 de Maig

Dimecres 2 de Maig

Dijous 3 de Maig

8:00

FESTIU

FESTIU


1r Batx. A

Classe "A la Carta"

9:0011:30

2n ESO A

Classe "A la Carta"

2n ESO D

Classe "A la Carta"

12:30


1r Batx. C

Classe "A la Carta"


CINQUENA SETMANA: DEL 7 DE MAIG AL 13 DE MAIG

Hora d'inici

Dilluns 7 de Maig

Dimarts 8 de Maig

Dimecres 9 de Maig

Dijous 10 de Maig

12:30

1r Batx. B

Sistema Immunitari

* Els alumnes de 2n d'ESO D i de 1r de Batxillerat C tenen la classe d'Educació Física a la mateixa hora. S'ha optat per fer classes d'una hora amb cada grup. En el cas de la Kriya per a nens, s'ha fet la classe amb els dos grups junts.

Per tant:

2n d'ESO A (29 alumnes) => Han rebut les 4 classes

2n d'ESO B (28 alumnes) => Han rebut 2 classes: Sistema Immunitari i Kriya per a nens.

2n d'ESO C (29 alumnes) => Han rebut 3 classes: Surya Kriya, Sistema Immunitari i Kriya
per a nens

2n d'ESO D (30 alumnes) => Han rebut les 4 classes

Dilluns 7 de Maig

1r Batx. B

Sistema Immunitari

Dimarts 8 de Maig

Dimecres 9 de Maig

Dijous 10 de Maig

1r de Batxillerat A (22 alumnes) => Han rebut les 4 classes

1r de Batxillerat B (26 alumnes)=> Han rebut 3 classes: Surya Kriya, Sistema Immunitari i
Kriya per a nens

1r de Batxillerat C (23 alumnes) => Han rebut les 4 classes.ċ
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:51
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:51
ć
Xavier Serra,
22 de gen. 2013, 23:50