Aquest és un projecte d'ampli abast que es fon amb la programació de les activitats dels departaments i que és present en molts moments de la vida escolar. És per això que, considerem imprescindible un bon pla de comunicació que abarqui tots els perfils de la comunitat educativa. Volem que els objectius siguin coneguts a:

  • Xerrades-col·loquis adreçats a la comunitat educativa
En coordinació amb l'AMPA s'han organitzat, els cursos 2011-2012 i 2012-2013 dues xerrades- col·loqui:

 
 

  • A l'Escola de Pares

Infantil i Primària

  • Les reunions de delegats:  S'explica el projecte i es fa el seguiment de les activitats d'interioritat que es fan en els diferents cicles. 
  • Les reunions d'inici de curs: Explicació del programa a les reunions d'inici de curs d'infantil i primària.
  • Claustre: Explicació dels objectius d'aquest tema pel curs escolar actual. 

Secundària i Batxillerat

  • Les reunions de delegats: S'expliquen els objectius i les fases d'aplicació i es recullen les propostes de l'alumnat a les reunions en les quals participen els seus representants, la direcció del centre i el professorat que vol i pot assistir.
  • Les reunions d'inici de curs: Explicació del programa a les reunions d'inici de curs de 1r d'ESO, 1r de Batxillerat i 1r de Cicles Formatius( Durant el curs 2012-20132 s'han explicat a les reunions de tots els nivells ja que era el primer any d'aplicació a les aules).
  • En la programació tutorial
  • Al claustre
Per difondre i consensuar la metodologia s'ha emprat el següent video on el formador i creador de TREVA fa una               sessió pràctica amb alumnat de Batxillerat de l'Escola Pia de Sarr:


  • A la institució Escola Pia de Catalunya 
En una reunió de responsables pedagògics de les diferents institucions educatives d'Escola Pia de Catlunya es va explicar el procés de planificació del projecte d'educació de la dimensió interior a Granollers amb la següent presentació editada en Prezi(R)
Aquesta és la presentació de Secundària:


    

Aquesta és la presentació d'Infantil i Primària: