Infantil i primària
 • Reunions de delegats.
 • Alumnat (Enquestes de satisfacció de l'alumnat).
 • Reunió de responsables.
 • Equips de programació.
 • Assessorament del formador Lluís López: revisió de les programacions i seguiment anual amb l'equip docent dels diferents cicles.
 • Equip de coordinació (acadèmic-projectes-coordinadores).

    Secundària i Batxillerat
 • Reunions de delegats.
 • Assemblees trimestrals.
 • Alumnat (Enquestes de satisfacció de l'alumnat).
 • Equips de Programació.
 • Grup Promotor (caps de departament).
 • Equip de coordinació (pastoral-acadèmic-projectes).
 • Entrevistes personals d'acompanyament i detecció de necessitats amb tot el professorat: en el curs 2012-2013 es realitzen a l'inici del tercer trimestre.
 • Pregunta específica sobre la realització, per part del professorat, d'activitats de interioritat en el qüestionari de satisfacció de l'alumnat.