• Infantil i primària
El model que volem es basa en la implicació de tot el claustre. Per aconseguir-ho, ideem un pla de formació en el qual participa tothom i assegurem que les activitats d'interioritat estiguin dissenyades, programades i implementades des de les
diferents àrees a infantil i primària . Tant tutors com especialistes estan formats i han programat i apliquen activitats d'interiorització . D'aquesta manera defugim un model que compti només amb els tutors o professors d'algun àmbit concret. Per garantir-ne el correcte funcionament dissenyem un organigrama que permeti un seguiment i avaluació-regulació constants. Aquest organigrama respon a la mateixa filosofia de implicació global i opera amb el compromís del report i feedback amb el claustre:

    • Secundària

    La planificació de la imp
lementació del programa és la següent:
   
El model que volem es basa en la implicació de tot el claustre. Per aconseguir-ho, ideem un pla de formació en el qual participa tothom i assegurem que les activitats d'interioritat estiguin dissenyades, programades i implementades des de lesdiferents àrees a infantil i primària i des dels departaments didàctics a Secundària i Batxillerat. Tots els professors i professores de Secundària pertanyen a un departament i, per tant, a qualsevol pot recaure la responsabilitat de portar a terme les activitats d'interiorització. En el cas d'infantil i primària, tant tutors com especialistes estan formats i duen a terme activitats d'interiorització . D'aquesta manera defugim un model que compti només amb els tutors o professors d'algun àmbit concret. Per garantir-ne el correcte funcionament dissenyem un organigrama que permeti un seguiment i avaluació-regulació constants. Aquest organigrama respon a la mateixa filosofia d'implicació global i opera amb el compromís del report i feedback amb el claustre:
En la següent taula es pot veure amb més detall el repartiment de nivells entre els diferents departaments. Per simplificar les reunions de programació i la coordinació en aspectes de coherència de contingut, els deparatments estan agrupats per parelles: