Curs 2013-2014

Dins les matèries el professorat serà el/la responsable de fer les activitats de interioritat segons assignació departament didàctic-nivell. Ho fa un cop cada mes o cada mes (alternant-se els dos departaments que són responsables d'aquell nivell).Per fer-ho pot aprofitar les activitats ja programades però amb tendència a lligar-les amb els continguts propis de la matèria.