Infantil i primària


En el curs 2011-12 Acordem com activitat de centre iniciar els claustres amb una interiorització i una vegada el trimestre fer una activitat d'interiorització amb els docents del cicle. Aquesta activitat la porta algun tutor o especialista del cicle . 
En el curs 2013-14 acordem realitzar una activitat d'interioritat en totes les reunions de pares d'inici de curs, des de P3 fins a 6è primària.

Secundària i Batxillerat


Curs 201-2013:

El curs 2012-2013 implementem la Frase del dia com un moment compartit per tot l'alumnat a primera del matí per començar la jornada amb una disposició anímica i mental favorable al treball a l'aula. Per fer-ho disposem d'un web on trobar la frase del dia i una música suggerent que projectem a la pissarra digital. Aquest web és la pàgina oberta del centre (a més del compte de Twitter) accessible a tothom i, en especial, a famílies i persones afins que, així, poden participar de la reflexió col·lectiva que comporta la frase seleccionada per a aquell dia.


 
    Curs 2013-2014   

    Durant el curs 2013-2014 ampliem la presència d'espais i temps destinats a l'educació de les dimensions emocionals, social i interior mitjançant l'assignació de franges horàries on es cerca desenvolupar les competències d'alumnat i professorat. Per fer-ho combinem tècniques de relaxació psicocorporal amb cançons, vídeos i petites meditacions.


    FRASE DEL DIA
 
    Objectiu: ACTIVACIÓ
 • Educant el cos
 • Cos i energia
 • Activem la ment creant pensament positiu.
    Contingut: ACTITUDS DEL DOCUMENT D'ESTIL

    1. Actituds cada setmana:

 • Actitud d'Acollida

 • Actitud ètic i moral

 • Actitud reflexió

 • Actitud crítica

 • Actitud autònoma

 • Actitud compromès

 • Actitud respectuosa

 • Actitud participació

 • Actitud cooperació

 • Actitud responsable


    2. Temporalitat

 • Inici de curs (Setembre)

 • Mort (Octubre)

 • St. Josep de Calassanç (Novembre)

 • Advent (Desembre)

 • DENIP (Gener)

 • Fira solidaritat (Febrer)

 • Quaresma (Abril)

 • Pasqua (Maig)

 • Final de curs (Juny)


    SEMÀFOR DE LES EMOCIONS INTERIOR, SOCIAL I EMOCIONAL

    Organització    Continguts

    365 batecs

    Un moment de meditació