Infantil i Primària


Cada dia , es busca amb els alumnes una estona per fer l'activitat d'interioritat. Aquesta activitat, tant pot ser en començar o en acabar el dia, en entrar del pati, a l'inici de la tarda o bé en algun moment que es cregui convenient perquè l'activitat a fer funcioni millor. Les activitats d'interioritat estan programades per cursos, tant les sistematitzades perquè es fan rutinàriament com les activitats que es treballen per aprofundir en el treball d'algun aspecte  concret (autobservació, respiració, visualització, silenci mental, veu-parla, relaxació, sentits, postura).

Les activitats d'aula, algunes s'han programat per cicle i altres s'han concretat per a cada curs. L'equip de programació en aquest cas l'han format l'equip de tutors del cicle o del curs.
Per altra banda, els especialistes han programat sessions segons l'equip de l'àrea d'anglès, educació física i música.

Per elaborar les programacions ens  hem nodrit dels models que ens ha proporcionat l'equip de gestió, i que ens ha permès primer provar i aplicar i després, crear-ne de noves 


Secundària

Les activitats d'aula es programen en equips de nivell bidepartamentals. Això vol dir que formen un equip de programació els professores i professores dels dos departaments corresponents a un nivell determinat que imparteixen classes en aquell nivell. Per exemple: a 1r d'ESO programen els professors i professores dels departaments de Llengües i Expressió que fan classes a 1r d'ESO. En els casos, molt freqüents, de professors/es que imparteixen classes a diferents nivells, es prioritza aquell nivell en què, segons el calendari d'aplicació d'aquest curs, relitzen les activitats de dimensió interior (un/a professor/a només s'encarrega de fer activitats de interioritat en un nivell/matèria).


A continuació pots trobar (en format pdf) les activitats programades fins ara, repartides per nivells i departaments:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  6338 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:26 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  237 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:27 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  563 kb v. 2 29 d’abr. 2013, 4:34 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  52 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:26 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  39 kb v. 2 14 d’abr. 2013, 3:26 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  75 kb v. 3 14 d’abr. 2013, 3:28 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  95 kb v. 2 24 d’oct. 2015, 14:56 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  57 kb v. 2 24 d’oct. 2015, 14:56 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  86 kb v. 2 24 d’oct. 2015, 14:56 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  221 kb v. 2 29 d’abr. 2013, 4:28 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  356 kb v. 2 29 d’abr. 2013, 4:28 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  563 kb v. 2 29 d’abr. 2013, 4:35 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  69 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:26 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  57 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:27 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  221 kb v. 2 29 d’abr. 2013, 4:18 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  356 kb v. 2 29 d’abr. 2013, 4:27 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  563 kb v. 2 29 d’abr. 2013, 4:35 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  154 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:26 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  150 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:27 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  863 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 7:37 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  43 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:26 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  417 kb v. 2 14 d’abr. 2013, 3:15 Anna Agustí
ċ

Visualització Baixa
  2 kb v. 2 14 d’abr. 2013, 3:16 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  215 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:26 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  151 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:27 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  1089 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:27 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  321 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:28 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  253 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:28 Mercè Leon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  228 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:26 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  264 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:27 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  121 kb v. 3 12 d’abr. 2013, 4:32 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  85 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:28 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  1796 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:41 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  381 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:32 Mercè Leon
Ċ
Visualització Baixa
  143 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 4:37 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  98 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 7:49 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  179 kb v. 2 12 d’abr. 2013, 7:50 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  140 kb v. 2 15 d’abr. 2013, 0:00 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  155 kb v. 2 14 d’abr. 2013, 3:26 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  159 kb v. 2 14 d’abr. 2013, 3:27 Anna Agustí
Ċ
Visualització Baixa
  96 kb v. 2 14 d’abr. 2013, 3:28 Anna Agustí
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Visualització Baixa
Autoria. Agnès Boixader  1201 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  45 kb v. 5 23 de gen. 2013, 8:45 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  46 kb v. 5 23 de gen. 2013, 8:45 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  47 kb v. 5 23 de gen. 2013, 8:45 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  46 kb v. 7 8 d’abr. 2013, 6:58 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  178 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:46 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  46 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:46 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  46 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:46 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Marina Viaña  46 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:46 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  101 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  224 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  224 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  223 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  224 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  99 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  149 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  222 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  147 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:28 Miquel Àngel Marcé
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  101 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:29 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  224 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  224 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  223 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  224 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  99 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  149 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  222 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
Ċ
Visualització Baixa
  147 kb v. 2 7 de febr. 2013, 7:33 Miquel Àngel Marcé
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  42 kb v. 4 23 de gen. 2013, 8:49 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  415 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:49 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  70 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:49 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  61 kb v. 5 23 de gen. 2013, 8:49 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  43 kb v. 4 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  47 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  64 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  59 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  42 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  42 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  42 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  28 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  24 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  25 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  25 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  55 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conchi Cadenas  23 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  89 kb v. 2 4 de febr. 2013, 0:55 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
  91 kb v. 2 4 de febr. 2013, 0:55 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
  85 kb v. 2 4 de febr. 2013, 0:55 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
  79 kb v. 2 4 de febr. 2013, 0:55 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
  59 kb v. 3 4 de febr. 2013, 5:30 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
  65 kb v. 2 4 de febr. 2013, 5:30 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
  83 kb v. 2 4 de febr. 2013, 5:30 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
  83 kb v. 3 4 de febr. 2013, 5:30 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
  106 kb v. 3 4 de febr. 2013, 5:30 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  63 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:50 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  28 kb v. 4 4 de febr. 2013, 5:31 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  29 kb v. 5 4 de febr. 2013, 5:31 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  48 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  46 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  47 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  31 kb v. 4 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  30 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  30 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  31 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  30 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Mercè Codinach  31 kb v. 3 23 de gen. 2013, 8:51 Xavier Serra
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  45 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:25 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  25 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:25 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  45 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:32 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  54 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:25 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  41 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:25 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  44 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:33 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  44 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:25 Xavier Serra
Ċ
Visualització Baixa
Responsable: Conxita Pascual  44 kb v. 2 29 de gen. 2013, 1:25 Xavier Serra